Image default
aktuelnostiVijesti

O PROJEKTU : ‘Farm to Fork Academy for Green Western Balkans – Our shared European future ‘


Regionalni projekat ‘Farm to Fork Academy for Green Western Balkans – Our shared European future’
uključuje sledeće zemlje: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo*, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju,
Srbiju i Hrvatsku. Projekat Farm to Fork Academy – zajedno sprovodi „porodica” Nacionalnih mreža
ruralnog razvoja (NRDN) u šest zemalja Zapadnog Balkana (ZB-6) kao i u Hrvatskoj i njihova zajednička
platforma za regionalnu saradnju Balkanska mreža za ruralni razvoj (BRDN).

Naziv projekta: Farm to Fork Academy for Green Western Balkans – Our shared European future
Finansirano od strane: Evropske komisije
Podrška regionalnim tematskim mrežama organizacija civilnog društva
EuropeAid/174154/DH/ACT/Multi
Lot 3: Zelena i digitalna tranzicija
Region projekta: Zemlje ZB-6 i Hrvatska
Vodeća organizacija: Albanska mreža za ruralni razvoj
Trajanje: 16.01.2023 – 15.01.2027
Budžet: 1.442.183,16 eura

Ova oznaka ne preudicira stavove o statusu i u skladu je sa SB UN 1244/1999 i Mišljenjem MSP o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova

Kontekst
Ruralna područja u ZB-6 su i ekonomski i demografski veoma važna. Sektor poljoprivrede i ruralnog
razvoja je glavna ekonomska aktivnost, koja igra suštinsku ulogu u socijalnom i ekonomskom razvoju
regiona. Međutim, strukturna i resursna ograničenja i izazovi ometaju održivu poljoprivredu i ruralni
razvoj u regionu. Pored toga, gubici u biodiverzitetu, klimatske promjene i meteorološki uslovi koji
pogađaju mala preduzeća širom regiona, zajedno sa visokom fragmentacijom zemljišta negativno utiču
na region i održivost njegovog poljoprivrednog sektora. Šest zemalja ZB suočava se sa sličnim izazovima
u transformaciji i modernizaciji svog sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja.
Postoji opšta svijest o složenosti i izazovima koje proces reforme agrarnog i ruralnog sektora ka
integraciji u EU predstavlja za mala poljoprivredna gazdinstva. Mali poljoprivrednici se suočavaju sa
nizom izazova u obezbjeđivanju standarda kvaliteta hrane i zahtjeva za bezbjednost hrane, kako bi
njihovi proizvodi bili konkurentni na nacionalnom i međunarodnom tržištu. Ipak, nema dovoljno
napretka u zelenoj tranziciji sektora. Sa druge strane, poljoprivrednici nemaju dovoljno znanja i vještina
koje bi im olakšale prelazak u održive poljoprivredne prakse, uključujući organsku poljoprivredu, ili nisu
uspjeli da prihvate nove tehnike ili investiraju u “pametne” i isplative mašine ili procese.
Šest zemalja ZB je u procesu pravnog usklađivanje sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom (ZPP – EU
CAP) EU i dodatno će uložiti napore da se usklade sa mjerama Zelene agende. Iako ovaj proces vode
vlade zemalja ZB, NRDN kao akteri civilnog društva ostaju važni za održiv proces evropskih integracija i
oni bi trebalo da budu uključeni na svim nivoima u pripremi, implementaciji i praćenju primjene pravnih
tekovina EU. Pored njihove stručnosti i znanja, NRDN nadgledaju i smatraju odgovarajuće vlade odgovornim insistiranjem na ubrzanim reformama i implementaciji politika EU ZPP i izgradnjom
povjerenja u reforme i generisanjem potrebne javne podrške u procesu integracije u EU.

O projektu
Projekat je fokusiran na implementaciji procesa EU integracija i približavanja u zemljama ZB u sektoru
poljoprivrednog i ruralnog razvoja kroz unaprjeđenje zelene tranzicije u regionu kroz doprinos aktera
civilnog društva. To će učiniti stimulisanjem boljeg okruženja za OCD, mreže OCD i drugih ruralnih aktera
da proaktivno doprinesu rješavanju društvenih izazova vezanih za klimatske promjene i gubitke
biodiverziteta kroz izgradnju kompetencija koje mogu da pomognu poljoprivrednim i ruralnim
zajednicama ka zelenoj tranziciji širom regiona, dok su u stanju da održe konsultacije sa učešćem i
pristupa “odozdo prema gore” i konstruktivni politički dijalog kako bi se ubrzao proces reformi u
približavanju zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP), posebno usklađivanju sa Zelenim dogovorom
EU i F2F strategijom.

Kompetencije za društveni uticaj
F2F Akademija će podržati i izgraditi održive kapacitete OCD i OCD mreža, omogućavajući im efikasno
rešavanje aktuelnih društvenih izazova. To će se postići kroz isporuku prilagođenih programa obuke koji
se fokusiraju na održive sisteme ishrane i sredstava za život. Cilj “Farm to Fork Academy” je da se osnaži
sektor civilnog društva, što bi im omogućilo da bolje služe svojim poljoprivrednim i ruralnim zajednicama
kako u svojim zemljama tako i u regionu.
Regionalna Akademija F2F ponudiće sveobuhvatan program obuke trenera (ToT), namijenjen
predstavnicima organizacija civilnog društva u ZB-6. Trening će obuhvatiti važne teme vezane za F2F
strategiju. Učesnici treninga će naknadno prenijeti svoja novostečena znanja na nacionalnom nivou.
Pored toga, NRDN će pokrenuti kampanju podizanja svijesti širom zemlje o održivom i “zelenom”
sistemu ishrane.

Održiva lokalna rješenja
Fond F2F Akademije posvećen je pružanju finansijske podrške OCD i mrežama OCD sa fokusom na
podršku projektima malih razmjera koje promovišu organizacije civilnog društva na inovativnim, zelenim
i inkluzivnim rešenjima za održive sisteme ishrane i sredstava za život. Fond F2F Akademije podržaće
NRDN u svakoj ZB-6 i BRDN u poboljšanju koalicije i izgradnji i kapaciteta za povećanje uticaja OCD na
procese reforme poljoprivrede i ruralnih područja, dok će dodjela nagrada F2F Akademije poslužiti kao
instrument za uvođenje i promovisanje održivih rešenja koja se odnose na zaštitu životne sredine i
biodiverziteta.
U cilju podsticanja umrežavanja, prenosa znanja, razmjene dobrih praksi u održivim sistemima ishrane i
sredstava za život, Fond F2F Akademije će organizovati demonstracione radionice otvorenih vrata za
male grupe mladih farmera pod vođstvom trenera.

Bottom-up pristup i program politike
Osnovni vodeći princip i osnivačka perspektiva NRDN u ZB-6 usredsređeni su na promovisanje pristupa
“odozdo prema gore” – Bottom up, inkluzivnog i participativnog ruralnog razvoja. Procesi participativnih
konsultacija ostaju u središtu inicijativa koje NRND preduzimaju kako bi osnažili Bottom up pristup, uključujući i participativan pristup lokalnom razvoju. U tom svijetlu, predložene inicijative zagovaranja na
regionalnom i nacionalnom nivou nastoje da podignu glas ruralnog stanovništva i drugih ranjivih grupa
kao što su mali poljoprivrednici, mladi farmeri, grupe ženskih proizvođača, šumari itd., i dovedu ga u
procese donošenja politike.

Umrežavanje za održivi ruralni razvoj
Nacionalne mreže ruralnog razvoja u ZB i Hrvatskoj predstavljaju pokretačku snagu u oblikovanju
ruralnog razvojnog pejzaža unutar zemalja regiona. NRDN, sastavljeni od posvećenih OCD na lokalnom
nivou, pojavili su se kao katalizatori promjena, zagovarajući interese i težnje ruralnih aktera. NRDN se
zalažu za inkluzivne, participativne i pristupe ruralnom razvoju “Bottom up”. Oni igraju ključnu ulogu u
podsticanju saradnje između raznih zainteresovanih strana, uključujući javni sektor, ekonomske i
socijalne partnere i predstavnike civilnog društva.
Uspostavljanje Balkanske mreže za ruralni razvoj (BRDN) dodatno jača njihov regionalni uticaj i utiče na
razmjenu iskustava. Njihova posvećenost vođenju politike zasnovanoj na dokazima i inicijativama
“Bottom up” pokreću poboljšanja kvaliteta života u ruralnim područjima i ubrzavaju usklađivanje sa
standardima Zajedničke poljoprivredne politike EU. Ovaj proaktivan pristup daje energiju lokalnim
zainteresovanim stranama, omogućavajući im da se efikasno angažuju sa vladama i drugim relevantnim ruralnim akterima kako bi oblikovali politike i akcije održivog ruralnog razvoja.

Ovaj list činjenica finansira Evropska unija. Njen sadržaj je isključiva odgovornost partnera na projektu i
ne odražava nužno stavove Evropske unije.
Email: info@anrd.al
Facebook: Farm to Fork Academy
Instagram: farmtoforkacademyproject#FarmToForkWB #SustainableAgriculture #GreenInnovation

Farming4Sustainability

https://nrdm.me/wp-content/uploads/2023/12/O-projektu-Farm-to-Fork-Academyfor-Green-WB-Our-shared-European-future-4.pdf

Vezani članci

Predstavnici Mreže za ruralni razvoj Crne Gore učestvuju na dvodnevnom treningu u Budvi

admin

Prvi Young LEADER Forum trenutno u toku u Finskoj

admin

CALL FOR APPLICATIONS – MONTENEGRO – FARM TO FORK ACADEMY

admin