Image default
aktuelnostiVijesti

Prvi Young LEADER Forum trenutno u toku u Finskoj

Prvi Young LEADER Forum, u organizaciji EU CAP Network-a, okupio je mlade ljude iz ruralnih područja i ljude povezane sa LEADER-om na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i nivou Evropske Unije. Događaj predstavlja priliku za osnaživanje mladih u primjeni LEADER pristupa i organizovan je u bliskoj saradnji sa Finskom nacionalnom mrežom.

Predstavnica Mreže za ruralni razvoj Crne Gore Slavica Delibašić trenutno boravi na ovom forumu koji se održava od 11. do 13. juna 2024. godine u Vierumaki-ju u Finskoj.

Young LEADER Forum

Glavni ciljevi Foruma mladih LEADER su:

  • prikupljanje stavova mladih o LEADER-u – razumijevanje kako implementacija LEADER-a može da funkcioniše za njih;
  • razmjena iskustva i uticaja mladih u kreiranju i sprovođenju LEADER politika; i
  • da podstaknu međunarodnu zajednicu mladih LEADER-a.

Aktivnosti programa obuhvatile su interaktivni grupni rad na temu uloge mladih i iskustva u implementaciji LEADER-a, prezentaciju o umrežavanju na nivou Evropske Unije, orjentaciju na temu ,,Ka međunarodnoj mladoj LEADER zajednici’’, završno sa diskusijama i reflektivnim uvidima.

Učesnici foruma će sjutra 13. juna 2024. godine imati priliku da odlaskom na teren istražuju aktivna ruralna udruženja sa posebnim fokusom na podsticanje preduzetništva među mladima.

Ključne karakteristike Foruma mladih su njegova participativna priroda sa ciljem angažovanja prvenstveno mladih ambasadora uzrasta od 18 do 35 godina (s prioritizacijom za mladih ispod 30 godina) iz različitih zemalja širom EU kako bi se osiguralo da njihov glas bude uključen u projmjene potrebne za razvoj ruralnih područja. Forum će stvoriti prostor za razmjenu iskustava o temama vezanim za LEADER sa vršnjacima iz drugih zemalja, ali i, što je važno, za razmjenu sa predstavnicima upravnih tijela, nacionalnih mreža i nacionalnih LEADER mreža koji direktno rade sa LEADER-om.

Rural tim.

Vezani članci

250 000 eura za poljoprivredne proizvođače

admin

Mjere opreza tokom kampanje vakcinacije

admin

Korisnicima IPARD-a produžen rok za realizaciju investicija za Mjeru 7, podmjera 7.1 i Mjeru 1

admin